Rutyna, która zamyka drzwi do Królestwa

Czytania Rz 8,26-30;

Psalm  Ps 13,4-6; 

Ewangelia Łk 13,22-30

„Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś”

„Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwosci”

Czasem wypełnianie religijnych zobowiązań, zaczyna przysłaniać Jezusa Zbawiciela. Czujemy się w porządku, przekonani, ze kto jak kto, ale my nie musimy zadawać sobie pytania o to czy będę zbawiony/zbawiona. Wydaje się nam, że skoro raz przeszliśmy przez wąską bramę, to juz jesteśmy na miejscu. A Jezus mówi wchodźcie – w czasie niedokonanym. Zadanie na całe życie, nie jednorazowy wysiłek. Trudno zrozumieć konieczność codziennego nawracania się ze swoich słabości, wad, konieczność codziennego szukania mocy u Jezusa, a nie u siebie. Rutyna, powierzchowność, brak realnej, głebokiej więzi to wszystko uspokaja nasze sumienia. Kiedyś od znajomej usłyszałam, „mnie pogłębianie wiary i modlitwy nie intersuje, mnie wystarczy to co mam”. Jej stwierdzenie spowodowało, że tym gorliwiej zaczęłam się modlić i weryfikowac moje różne postawy wobec Pana. Jej słowa były paradoksalnie pomocą w moim kolejnym nawróceniu. A jej zapewne pomogą słowa kogoś innego.   

Podziel się z innymi:

Dobro

Czytania Rz 8,18-25;

Psalm Ps 126,1-6; 

Ewangelia  Łk 13,18-21

„Królestwo Boże, podobne jest do ziarna gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach”.

Dobre wydarzenia, dobre słowa, dobrzy ludzie wokół nas. Możemy to dobro siać w naszym ogrodzie, dbać o nie, pozwalać rosnąć. Możemy też każde dobre słowo odrzucać, uśmiech kwitować wzruszeniem ramion, lekceważyć małe codzinne dobro jakie nas czy naszych bliskich spotyka. Zamiast pozwalać mu rosnąć wyrzucamy je na nasz śmietnik narzekań i pretensji. A potem dziwimy się, że Królestwo Boże choć jest wśród nas to tak pomału rośnie….Dobro, nawet to najmniejsze ma wielką moc, ale musi być „zasadzone”, nie niszczone narzekaniem, krytykowaniem, obłudą. Co rośnie w naszym życiowym ogrodzie? Jak wiele osób ten ogród odwiedza i zostaje na dłużej lub krócej?  

Podziel się z innymi:

Uzdrowienie

Czytania Rz 8,12-17;

Psalm Ps 68.2.4.6-7.20-21; 

Ewangelia Łk 13,10-17

Pan zna nasze zranienia, choroby duszy i ciała. Pragnie nas uzdrawiać. Przywołuje nas do siebie, jak dziś w Ewangeli, kobietę chorą od 18 lat. Ona podchodzi do Jezusa i dokonuje się uzdrowienie. Czy wierzę, że Chrystus Jezus może mnie uzdrowić, z tego co najdłużej mnie paraliżuje? Czy chcę zbliżyć się do Niego na tyle blisko, aby położył na mnie swoje dłonie? A może choć choroba dokucza, to już tak się do niej przyzwyczaiłam, że przed zbliżeniem się do Pana, powstrzymuje mnie obawa, że nic już nie będzie takie samo jak dawniej? Na co czekam…? czekasz?

Cud uzdrowienia dokonuje się w szabat w synagodze. Przełożony synagogi, troszcząc się o Boże Prawo nie dostrzega Bożego dzialania w swoim życiu. Troska o Boże Prawo nie może zamykać mnie, ani nikogo na potrzeby innego człowieka. Być może moje relacje z innymi są oziębłe, zasadnicze, czasem obojętne, unikające realnego kontaktu – spotkania. Nie ma w nich ciepła, życia. Pan może również i te relacje uzdrowić, o ile Mu na to pozwolę.  

Podziel się z innymi:

Święty Tadeusz Juda Apostoł

  

 

 

Święty Tadeusz Juda, patron od najmlodszych lat. Zaufanie do niego przekazane przez moich rodziców, którzy raz w miesiącu, w jedną z niedzieli wędrowali z nami (ze mną i moim bratem) Krakowskim Przedmieściem nawiedzając po kolei kolejne kościoły. Zaczynaliśmy w bazylice Świętego Krzyża, przy obrazie św. Judy Tadeusza powierzaliśmy różne sprawy, a kończyliśmy w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  na Nowym Mieście. w trakcie tych naszych wypraw, mama opowiadała legendy, historie te znane i te mniej znane związane  z danym miejscem. Kiedy lat przybyło, św. Tadeusz wspierał w trakcie studiów pod warukiem, że się uczyłam, pomagał w pracy, wspierał w najtragiczniejszym czasie stanu wojennego. Stopniowo, swoją modlitwą prowadził do zaufania i zawierzenia Sercu Jezusowemu. Dziękuję i polecam moje wszystkie trudne sprawy jego wstawiennictwu przed Panem.

   

Podziel się z innymi:

Pycha i pokora

XXX Niedziela Zwykła C

Uroczystość poświęcenia własnego kościoła

Czytanie pierwsze Syr 35,12-14.16-18;

Psalm Ps 34,2-3.17-19.23;

Czytanie 2 Tm 4,6-9.16-18; 

Ewangelia Łk 18,9-14

Brewiarz: Uroczystość Poświęcenia własnego kościoła – teksty własne

Patron dnia: Święty Juda Tadeusz.

W każdym z nas jest jakaś cząstka postawy faryzeusza i celnika z dzisiejszej przypowieści. Czasem dokonujemy w sercu samousprawiedliwienia, stawiamy Boga w pozycji naszego dłużnika. To, On jest nam coś winny, za skrupulatnie odprawiane modlitwy, dodatkowe posty, przestrzeganą jałmużnę. Nie mamy grzechów śmiertelnych i przypisujemy to własnym staraniom, wierności przykazaniom. Czujemy się lepsi, niż inni, grzesznicy i niewierzący. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że brakuje nam wierności przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Kiedy przeważa w nas, lub dochodzi do głosu postawa celnika, zdajemy sobie sprawę, że wszelkie dobro które czynimy, jest naszą niedoskonałą odpowiedzią na Bożą Łaskę i Miłość, które zawsze są pierwsze. Nawet jeśli nie ma w nas grzechów śmiertelnych, to zdajemy sobie doskonale sprawę, że jesteśmy do nich zdolni. Oczekujemy Miłosierdzia i Sprawiedliwości, stając przed Bogiem w prawdzie o sobie samych. Pycha i pokora. Jak mawiał jeden ze świętych pycha umrze w nas ostatnia, chwilę po naszej rzeczywistej śmierci. Pokora, zaś jest cnotą, którą ciężko się zdobywa, którą cieżko utrzymać. Jest weryfikowana w naszej codzienności. W trakcie modlitwy w kościele i w trakcie codziennych zajęć, trudności i radości. Święty Benedykt w swojej Regule omawia 12 stopni pokory. Jeśli nawet udało się nam dotrzeć do 3-go czy 4-go stopnia, to do pokonania naszego ego, pozostała jeszcze dluga droga.        

 

 

Podziel się z innymi:

uznać własny grzech

Czytanie Rz 8,1-11;

Psalm Ps 24, 1-6 ; 

Ewangelia  Łk 13,1-9.

„Czy myślicie, że ci byli większymi grzesznikami niż inni (…), lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Kiedyś zdumiona usłyszałam, że z powodu braku grzechów, jedna ze znajomych osób wymyśliła sobie grzechy, żeby cokolwiek powiedzieć przy spowiedzi świętej. Ta osoba od lat się nie spowiada, nie potrzebuje nawrócenia. Grzeszą inni, ale nie ona.

Większość pytań na zaprzyjaźnionym portalu opoki w kategorii grzech dotyczy problemu od którego momentu coś jest grzechem śmiertelnym. Nie pomagają tłumaczenia, że chrześcijaństwo nie polega na klasyfikacji grzechów na piórkowe, wagi lekkiej , cięższej i tych najwyższego kalibru. Rozumowanie jest takie jeśli coś nie jest grzechem śmiertelnym to może nie potrzeba iść do sakramentu pojednania. Potem spowiedż raz do roku, a potem mijają długie lata…… poza Chrystusem. Za  nieowocującym drzewkiem figowym w dzisiejszej przypowieści  wstawia się  ogrodnik – Chrystus. Posyła do każdego z nas Swojego Ducha, który ma nas przekonać o naszej słabej kondycji duchowej. Może nie jesteśmy jeszcze jak uschniete drzewa, ale owoców chyba dużo mniej, niż możnaby oczekiwać. Jak reagujemy na Jego natchnienia? Chyba już czas spotkac się z moim kierownikiem duchowym.    

Podziel się z innymi:

Lotnisko Okęcie i PZU……..

Kuriozalne stwierdzenie. Ustępujący minister mówi o ustawionym (bez cudzysłowu) przetargu z 2003 roku na budowe Terminala II na warszawskim Okęciu. Jest koniec 2007 roku. Mam tylko nadzieję, że nowe władze podejmą odpowiednie kroki, wobec tak wielkiej niegospodarności (delikatnie mówiąc). Cóż z tego, że wykonawca ma zapłacić za każdy dzień opóźnienia, terminalu jak nie było tak nie ma.

Prawdopodobnie zostanie wypowiedziana umowa PZU S.A. z Eureko. Po 8 latach od jej zawarcia, i kilku latach arbitrażu.

I w jednym i w drugim przypadku działalność biznesowa splotła się z polityką. Niewłaściwi ludzie znaleźli się w niewłaściwych miejscach, w wyniku takich a nie innych decyzji politycznych. Czy i tym razem, popełnione zostaną kolejne błedy, czy z tych historii zostaną wyciągnięte wnioski? Oby.

Obydwie wiadomości przyniosły dzisiejsze wieczorne Fakty. 15 lat temu na początku maja, świętowałam otwarcie Terminala I, w terminie i zgodnie z planowanymi kosztami. 8 lat temu dziwiłam się wyborowi Eureko, zamiast AXA, jako partnera w prywatyzacji PZU. Teraz chwilowo niczemu się nie dziwię, może to dobry znak? 

 

Podziel się z innymi:

Rozeznawać……

Czytanie Rz 7,18-24;

Psalm Ps 119, 66.68.76-77.93-94;

Ewangelia  Łk 12,54-59

Potrafimy prognozować, przewidywać, planować. Analizujemy wiele czynników, aby tylko podjąć właściwe decyzje w karierze, inwestycjach, planach osobistych. Danych dostarczają nam statystyki, mapy, wiedza z danego obszaru, podręczniki i poradniki, gazety, radio, telewizja, internet. Gdzie w tym procesie rozeznawania, podejmowania decyzji jest pytanie o Słowo Boże, o wolę Boga. Szukamy Bożych wskazówek, czasem dopiero gdy nasze prognozy  zawiodą, gdy wszystko lub wiele utracimy. Dziwimy się, jak Bóg mógł dopuścić do naszej porażki. Nie uzgadnialiśmy jednak z Nim naszych prognoz, nie braliśmy pod uwagę wskazań z Ewangelii, nie szukaliśmy Mądrości, która pragnie nam towarzyszyć i pomagać w podejmowaniu dobrych decyzji, na dziś ale i na wieczność. Takich decyzji, które przyniosą dobre owoce. Warto nauczyć się rozeznawać znaki czasu, znaki dnia, odczytywać je w świetle Bożego Słowa, przy wieczornym rachunku sumienia i z Bożym błogosławieństwem dalej układać plany, czy ich korekty, mądrze prognozować i budować dobro tu i teraz.

 

Podziel się z innymi:

Kwadrans przed Przenajświętszym

Wczoraj wypadało wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta.Wiele lat temu to krótkie rozważanie, jego autorstwa, pomogło mi zrozumieć, ze spotkanie z Panem to nie jest odczytanie iluś pięknych, poboznych modlitw, że potrzeba jeszcze otworzenia własnego serca.

 

Kwadrans przed Przenajświętszym

myśli podane przez św. Antoniego Marię Claret

Ojciec Claret (1807-1870), późniejszy arcybiskup Kuby, założył Zgromadzenie Misyjne Braci Niepokalanego Serca Maryi – Klaretynów. Następujące teksty Świętego zostały wybrane i wydane przez Urząd Pastoralny w Wiedniu w roku 1988. Ojciec Claret używa takiej formy rozmowy, gdzie Jezus zwraca się do każdego z nas osobiście.

 

Nie potrzeba wielu wiadomości, by Mi się przypodobać – wystarczy, że Mnie bardzo kochasz. Mów do Mnie, jak gdybyś rozmawiał ze swoim przyjacielem.

Musisz Mnie o coś prosić dla kogoś?

Powiedz Mi jego imię, a następnie – co byś chciał, żebym teraz dla niego uczynił. Proś o wiele, nie wahaj się prosić. Mów do Mnie prosto i otwarcie o biednych, których zamierzasz pocieszyć; o chorych, których cierpienia ty widzisz; o zbłąkanych, dla których gorąco pragniesz powrotu na prawdziwą drogę. Powiedz mi o wszystkich chociaż jedno słowo.

A dla ciebie – czyż nie potrzebujesz dla samego siebie jakiejś łaski?

Powiedz Mi otwarcie, czy może jesteś dumnym, samolubnym, niestałym, niestarannym… i poproś Mnie, żebym ci przyszedł z pomocą w twoich nielicznych czy też licznych wysiłkach, które podejmujesz, by się pozbyć tych wad.
Nie wstydź się! Jest wielu sprawiedliwych, wielu świętych w niebie, którzy popełniali dokładnie te same błędy. Ale oni prosili pokornie… i z biegiem czasu zobaczyli, że są od tego wolni.
Nie zwlekaj prosić też o zdrowie, o szczęśliwe zakończenie twoich prac, interesów czy studiów. To wszystko mogę ci dać i daję. A Ja życzę sobie, żebyś Mnie o to prosił, jeśli się to nie zwraca przeciwko twojemu uświęceniu, natomiast jemu sprzyja i je wspiera.
Czego ci akurat dzisiaj potrzeba?
Co mogę dla ciebie uczynić?
Gdybyś ty wiedział, jak bardzo pragnę ci pomóc!

Czy masz w tej chwili jakiś plan?

Opowiedz Mi o nim. Czym się zajmujesz? O czym myślisz? Co mogę uczynić dla twojego brata, dla twojej siostry, twoich przyjaciół, twojej rodziny, dla twoich przełożonych? Co ty chciałbyś dla nich uczynić? A co do Mnie – czy nie masz życzenia, żebym był uwielbiany? Czy zechciałbyś swoim przyjaciołom uczynić coś dobrego, im, których ty może bardzo kochasz, ale oni żyjąc nie myślą o Mnie?
Powiedz Mi: co dzisiaj budzi nadzwyczaj twoją uwagę? Czego pragniesz z utęsknieniem? Jakie środki posiadasz, aby to osiągnąć? Powiedz Mi o twoim nieudanym przedsięwzięciu, a Ja powiem ci przyczyny niepowodzenia. Czy nie chciałbyś Mnie dla siebie pozyskać?

Może czujesz się samotnym lub źle usposobionym?

Opowiedz Mi w szczegółach, co cię smuci. Kto cię zranił? Kto obraził twoją miłość własną? Kto ciebie znieważył? Informuj Mnie o wszystkim, a wnet dojdziesz tak daleko, że powiesz, iż za Moim przykładem wszystko darujesz i wszystko zapominasz. Za nagrodę otrzymasz Moje pocieszające błogosławieństwo.

Może się boisz?

Czy odczuwasz w swojej duszy owo nieokreślone przygnębienie, które wprawdzie jest bez podstaw, ale mimo to nie przestaje rozrywać ci serca? Rzuć się w ramiona Mojej Opatrzności! Jestem przy tobie, u twojego boku. Ja wszystko widzę, wszystko słyszę i w żadnym momencie nie zostawię cię.
Czy odczuwasz antypatie u ludzi, którzy cię przedtem lubili, a którzy cię teraz zapomnieli, od ciebie się odwrócili mimo, że z twojej strony nie było najmniejszego powodu do tego? Poproś za nich, a Ja ich przywrócę do twojego boku, jeżeli nie staną się zawadą dla twojego uświęcenia.

A czy nie masz czasem jakiejś radosnej wiadomości dla Mnie?

Dlaczego nie pozwalasz Mi w niej uczestniczyć? Przecież jestem twoim przyjacielem. Opowiedz Mi, co pokrzepiło twoje serce i wywołało twój uśmiech w okresie od twoich ostatnich odwiedzin u Mnie? Być może miałeś przyjemne zaskoczenia, może otrzymałeś szczęśliwe wiadomości, list, sympatie, może przezwyciężyłeś trudności, wy-szedłeś z sytuacji bez wyjścia? To wszystko jest Moim dziełem. Ty masz Mi po prostu powiedzieć: „Dziękuję, mój Ojcze!”
A czy nie chcesz Mi nic obiecać? Ja czytam w głębi twojego serca. Ludzi można łatwo zmylić, ale nie Boga. Mów więc otwarcie do Mnie. Czy jesteś zdecydowany nie poddawać się więcej wiadomej okazji do grzechu, zrezygnować z rzeczy, która ci szkodzi, nie czytać książki, która pobudza twoją wyobraźnię, nie przestawać z człowiekiem, który zmącił spokój twej duszy?
Czy będziesz znowu łagodnym, miłym i usłużnym wobec tego człowieka, którego miałeś do dziś za wroga, bo ci się sprzeniewierzył? Więc dobrze, powracaj teraz znowu do twojego zajęcia, do twojej pracy, do twoich studiów. Ale nie zapominaj kwadransu, który przeżywaliśmy razem. Zachowaj – jak dalece możesz – milczenie, skromność, wewnętrzne skupienie, miłość bliźniego.

Kochaj Matkę Moją, która i twoją jest.

I przyjdź znowu z sercem przepełnionym jeszcze większą miłością i jeszcze bardziej oddanym Mojemu Duchowi. Wtedy znajdziesz w Moim Sercu codziennie nową miłość, nowe dobrodziejstwa i nowe pocieszenia.

Podziel się z innymi:

Radykalne wybory….

Czytania Rz 6,19-23;

Psalm Ps 1, 1-4.6; 

Ewangelia  Łk 12,49-53

Pokój Jezusa nie oznacza zabiegania o święty spokój za wszelką cenę. Życie z Jezusem, życie Ewangelią wymaga ode mnie radyklanych wyborów, nawet gdy opowiedzenie się za Jezusem będzie oznaczało rozłam wśród najbliższych, odrzucenie. Czasem trudno o jasność i odwagę w dokonywaniu ewangelicznych wyborów. Rany wtedy zadane w różnych międzyludzkich relacjach dlugo potrafią „krwawić”. Potrzeba uzdrowienia, które przyszło poprzez Jezusowy chrzest krwi.

Podsumowanie kilku najważniejszych wyborów w moim życiu, prowadzi do wniosku, że nie zawsze kierowałam się wskazaniami Pana, przy podejmowaniu decyzji. Skutki jednego czy dwóch błędów, odczuwam do dziś. Ale własnie to pomaga mi w codziennym staraniu się o wierne potwierdzanie, obecnych wyborów. 

Podziel się z innymi: