Oświadczenie biskupa Tadeusza Pieronka i wybory

Dziękuje, za tę mądrą wypowiedź. Episkopat wypowie się na temat wyborów, za kilka dni. Do dziś jednak padło wiele mniej lub bardziej słusznych oskarźeń, pomówień. Im bliżej będzie 21 październik, tym zapewne wzajemne ataki będą ostrzejsze. Czy pokonanie za wszelką cenę przeciwników, czy gloryfikowanie i ustawianie na ołtarzu obecnego rządu jest właściwe?. Ufałam i przekonywałam do PiS-u 2 lata temu. Dziś z przykrością stwierdzam, że nie wiedziałam na kogo głosowałam. Nie wiem jeszcze na kogo zagłosuję. Wiedziałabym gdyby można było głosować na konkretne osoby, ale niestety głosujemy na listy, a na nich niekoniecznie są ci, którzy są odzwierciedleniem tych cech, które szanuję. Do nich należą wierność złożonym obietnicom publicznym i prywatnym, nie szukanie winnych tam gdzie ich nie ma, roztropność, uczciwość, wierność podstawowym wartosciom chrześcijańskim i ludzkim, umiejętność kierowania ludźmi a nie manipulowania, merytoryczna wiedza a nie pozory wiedzy. Zła i bolączek nie zwalcza się kolejnym złem. Nie tędy droga. Cel nie uświęca środków. Poza wszystkimi innymi słusznymi zarzutami kierowanymi pod adresem PiS, to co mnie najbardziej zabolało to publiczne wypominanie swoim byłym bliskim współpracownikom tego co się dla nich zrobiło. Tak człowiek sumienia nie postępuje. Rozsądek i umiarkowanie w wypowiedziach są cnotą polityczną, szkoda, że są to cnoty niemal niezauważalne.      

Podziel się z innymi:

Bezimienny bogacz i biedak o imieniu Łazarz…

XVI niedziela zwykła rok C

Czytanie pierwsze Am 6,a.4-7;

Psalm :Ps 146;

Czytanie drugie 1 Tm 6,11-16; 

Ewangelia : Łk 16,19-31

Brewiarz – XVI tydzień okresu zwykłego, Psałterz II giego tygodnia.

Patron dnia : św. Hieronim – w latach 389-395 przełożył na łacinę całe Pismo Świete. Przekład ten znamy pod nazwą Wulgata (tzn powszechnie przyjmowany).

Po ubiegłotygodniowej pochwale otwierającego się na potrzeby innych rządcy, dziś przypowieść skierowana do słuchających Jezusa  faryzeuszów.

Człowiek bez imienia w kulturze semickiej to ktoś kto nie ma własnej tożsamości, jest nikim.

Nędzarz z przypowieści nosi imię przyjaciela Jezusa z Betanii.

Okruchy ze stołu bogacza to nic innego jak kawałki podpłomyków, które ówcześnie były używane do zaczerpnięcia sosów, a następnie wyrzucane na ziemię.

Pięciu braci bogacza to właśnie my, w naszym dziś, którzy albo otworzymy się na Słowo Boże, uwierzymy i nawrócimy, albo w oczekiwaniu na wielki cud (który pozwoli nam uwierzyć), dopełnimy naszego życia jak ów bogacz z przypowieści.

Czy bogactwo jest złe? Nie, tego Jezus nigdy nie powiedział. To co piętnował, to źle wykorzystane bogactwo, to zamknięcie we własnym egoiźmie i dramatyczny brak miłości bliźniego.

Każdy z nas po przejrzeniu codziennych wiadomości, obejrzeniu kilku filmów, łatwo odnajdzie odpowiedniki tytułowych postaci. W skali globalnej – tak zwany Pierwszy i juz nie Trzeci Świat, ale Dwie-Trzecie Świata. Pólkula pólnocna i z małymi wyjątkami półkula południowa. Można spojrzeć też na naszą ojczyznę. Zderzenie dwóch światów przepychu i szukania jedzenia w śmietnikach; pokazów mody ( nie tylko dosłownych, ale i tych codziennych w naszych firmach, na konferencjach itp)  i nędznie ubranych dosrosłych i dzieci. I wreszcie spojrzeć wokół siebie, od ilu osób oddzieliłem/oddzieliłam się murem (rzeczywistym lub jeszcze mocniejszym murem niechęci i odrzucenia), kto nie może liczyć na wpuszczenie do mojego teoretycznie otwartego domu. Jezus zna doskonale nasze pragnienia, plany, myśli, uczucia – dziś prosi, aby wraz z nim przyjrzeć się, kiedy i w czym jesteśmy jak bogacz, mający na „imię” sukces, władza, pieniądze, zabawa. Dziś mamy jeszcze czas aby otrzymać imię, odnależć swoją utraconą tożsamość i być mądrze bogatym. 

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

  

Czytania

Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12, 7-12a

Psalm Ps 138, 1-5

Ewangelia J 1, 47-51

 

Według Pisma Świętego Michał, Gabriel i Rafał to trzej spośród siedmiu Archaniołów stojących przed Bogiem. Zarówno Żydowska, jak i Chrześcijańska tradycja uznaje istnienie aniołów i wierzy w ich specjalne posłannictwo oraz szczególną służbę, jaką maja oni do spełnienia wobec ludzi z przykazania Bożego.

Archanioł Michał – Jego imię znaczy „Któż jak Bóg?” W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12,1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12,7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich w walce z Szatanem,

Archanioł Gabriel – Jego imię znaczy „Bóg jest Mocą„. Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8,15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1),

Archanioł Rafał – Jego imię oznacza „Bóg uzdrawia„. Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12,15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.

Egzystencja duchów czystych, jak o aniołach mówi teologia, nie wydaje się być racjonalnie uzasadniona i wytłumaczalna jedynie na podstawie czysto logicznego rozumowania. O ich istnieniu wiemy z Objawienia zawartego w Piśmie świętym. Według tegoż objawienia, są to istoty stworzone przez Boga i żyjące niejako w dwóch światach lub stanach: w niebie -w ustawicznej obecności Boga i jako posłane ku pomocy człowiekowi. Ale wedle tegoż samego objawienia istnieją również aniołowie upadli, ci którzy odmówili służby Bogu i ich rzeczywistością jest stan piekła i odrzucenia, a ich „posłannictwem” (oczywiście przeciwnym Bogu) jest kuszenie człowieka i odwodzenie go od Boga. Istnienie aniołów, ich duchowa natura, fakt istnienia dobrych i upadłych aniołów, rola Archaniołów i ich działanie są przedmiotem katolickiej doktryny wiary opartej na objawieniu zawartym w Piśmie świętym.

Św. Tomasz z Akwinu mówiąc o aniołach stwierdza, że: „są to inteligencje (duchy) czyste, niezłożone z materii i formy, ale złożone z aktu i potencji, w których można rozróżnić to czym taki byt jest i fakt, że on istnieje” (S.Th. I, I, Q50). Ponadto według nauczania teologów scholastycznych aniołowie będąc duchami i inteligencjami czystymi nie mają możliwości mylenia się ani co za tym idzie nawracania. Stąd upadli aniołowie zbuntowali się przeciwko Bogu z pełną świadomością tego, co czynią i nie mogą się ani usprawiedliwiać niewiedzą, ani nawrócić. *

Dla naszych jednak potrzeb wystarczy może uświadomić sobie, że Bóg w swojej nieskończonej dobroci przewidział nawet takie stworzenia jak aniołowie, aby okazać człowiekowi swoją miłość i miłosierdzie

Święci Aniołowie Boży – wspomagajcie mnie waszą czystą mocą i pomocą w walce z nieprzyjaciółmi Boga i moimi nieprzyjaciółmi.

* Wszystkich zainteresowanych odsyłam niniejszym do Sumy Teologicznej św. Tomasza, gdzie w części I, tomu I poświęca on zagadnieniu aniołów kwestie od 50 do 74. Jest to sławny traktat Tomasza „O Aniołach – De Angelis”

Tyle wprowadzenia teologicznego ks. Kazimierza Kubata SDS (www.kazikq.alleluja.pl).

 

A dla mnie kilka pytań:

– Na ile kiedy myślę o Archaniołach i Aniołach, w pierwszej kolejności pojawiają się słodkie obrazki aniołków,a dopiero w następnej kolejności myślę o potędze duchów czystych, o ich rzeczywistej choć niewidzialnej obecności i aktywnym uczestnictwie w dziele zbawienia?

– Czy Jezus Chrystus, tak jak jest Krółem dla Archaniołów, jest również dla mnie Królem mojego życia?

– Na ile korzystam i pamiętam o możliwości korzystania z pomocy świętych Archaniołów na mojej drodze?

 

Dzisiejszy psalm (jeden z moich ulubionych) mówi:

„Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

bo usłyszałeś słowa ust moich,

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,

pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.”

Dobrze jest pamiętać, że kiedy się modlimy, nasi Aniołowie towarzyszą nam w modlitwie, nie zasmucajmy ich naszą bylejakością i małodusznością. Raczej starajmy się uczyć od nich i być posłusznym ich cichym natchnieniom.

Kiedy trzeba rozeznawać czy natchnienie pochodzi od Boga czy od złego ducha, przyzywajmy na pomoc świętych Archaniołów, nie pomylimy się wtedy i nie wybierzemy pięknych plew, w miejsce ziarna.

Niech patroni dzisiejszego dnia wyproszą potrzebne łaski i błogosławieństwo tym, którzy zostali im oddani pod opiekę, w realizacji swojego powołania.   

 

Podziel się z innymi:

Nieznajoma cd……..

Wczoraj już nie spotkałam tej pani. Mam nadzieję, że doczekała się na tę osobę, na którą czekała.

Nieraz spotykam bezdomnych, żebraków, zbieraczy złomu, puszek i makulatury. Niektórych na tyle często, że sobie się kłaniamy i zamienimy kilka słów. Z reguły opowiadają o tym co udało im się załatwić, jak sobie ułożą dzień. Zniszczone, wychudzone twarze, ale chwila rozmowy, wywołuje na nich uśmiech, światełko w smutnych i spuszczonych do ziemi oczach. To prawda, ze przeszukują śmietniki, to prawda, że w pierwszej chwili chce się człowiek od takich osób odwrócić. Ale, przeciez nie wiemy, dlaczego dziś żyją własnie tak. A nieraz z góry, w sercu dokonaliśmy już nad nimi sądu, wydaliśmy wyrok. Altanki śmietnikowe coraz częściej są pozamykane. Może puszki, makulaturę, i to co tym zbieraczom na codzienny chleb może się przydać zostawiać obok altanek. Niech z ich serc popłynie dobre westchnienie za innych ludzi, a nie złorzeczenie.

Podziel się z innymi:

Kim jestem dla ciebie?

Czytania Ag 1,15b-2,9;

Psalm Ps 43;

Ewangelia Łk 9,18-22

Niewygodne pytanie. Jezus patrzy na mnie, zna mnie i oczekuje odpowiedzi. Nie czeka na taką w stylu „Panie pragnęłabym, abyś był dla mnie……..”, oczekuje prawdziwych słów, które przekładają się na moje codzienne obowiązki, zajęcia, chwile odpoczynku, modlitwę, kontemplację, na mój codzienny rozgardiasz i tytułowy bałagan. Wiem, przeczuwam jak powinno być. Jak Piotr , bez zastanowienia, wypowiadam pierwsze słowa. Ale muszę jeszcze mój zapał skonfrontować z drogą, jaką mam podążać, za Wybranym. Czy godzę się na taką a nie inną drogę krzyża. Przecież na Tabor wchodzi się tylko przez Golgotę. Pan patrzy na mnie i wspólnie widzimy, że w chwilach trudności zupełnie zapominam o własnej wypowiedzianej kiedyś prośbie -„nie zważaj na moje protesty i bunty, ale prowadź, a raczej nieś mnie, tam gdzie Ty chcesz”. Powinnam sobie, to gdzieś przykleić, drukowanymi literami. Kiedy przychodziły momenty ciemności, krzyżowania mojej woli, planów, upokorzenia, nieraz musiało minąć sporo czasu zanim mój Anioł Stróż podpowiadał – przecież o to prosiłaś, czy teraz chcesz się wycofać?. Tego jednego jestem pewna, nie chcę się wycofać, ale jak trudno jest wytrwać w czasie strapienia, jak trudno wtedy pamiętać, jak trudno świadczyć, jak trudno ufać, na ślepo, w ciemności , do końca. Wiem Komu zaufalam, ale też wiem, że zapewne nieraz doświadczę jeszcze kruchości tej mojej wciąż niepełnej ufności. Dobrze, że prorok Aggeusz, przytacza dziś słowa Bożej zachęty: „Nabierz ducha […]; Do pracy! […]; Nie lekaj się! […].”

A więc do pracy…….., na większą chwałę Bożą.

 

 

Podziel się z innymi:

Dlaczego chcę się z Nim spotykać..

Czytania

Ag 1,1-8;

Psalm Ps 149; 

Ewangelia Łk 9,7-9

Zaciekawienie Heroda osobą Jezusa z Nazaretu, dopełnia się w Wielki Piątek. Do tego czasu, choć pragnie Go zobaczyć, to z drugiej strony odczuwa niepokój. Obawia się spotkania z być może kolejnym wielkim prorokiem, który poruszy po raz kolejny jego sumienie. Sumienie człowieka, ten dziwny cichy głos w każdym z nas. Miejsce spotkania z Bogiem. Niepokój wewnętrzny, wyrzuty sumienia często zagłuszamy, racjonalizujemy albo wręcz lekceważymy, wyśmiewamy. Nie dochodzi do spotkania. Wiemy lepiej, choć sumienie nie przestaje wysyłać zaproszeń i ostrzegawczych sygnałów. Czasem odkładamy taką wewnętrzną rozmowę, na bliżej nieokreśloną, odległą przyszłość. Obawiamy się konfrontacji z prawdą o nas samych. Wolimy pozostać w naszych duchowych pustych pałacach, nękani od czasu do czasu niepokojem, niż dołączyć do tych co idą za Jezusem, aby doświadczyć uzdrowienia i uleczenia z tego wszystkiego co nas blokuje, co nie pozwala w pełni cieszyć się życiem. A przecież tej radości z każdej chwili naszej codzienności poszukujemy, walczymy o nią.        

Podziel się z innymi:

Nieznajoma……..

Nie wiem, skąd sie pojawiła w mojej pracy. Wychodząc wczoraj widziałam panią, blondynkę, koło 40 lat, w narzuconym ciepłym płaszczu, z kilkunastoma torbami plastikowymi, wypchanymi sama nie wiem czym. Wynosiła te torby, przed główne wejście.

Dziś rano, okazało się, że siedzi przy schodach. Zapytałam czy jakoś mogę pomóc – pokręciła tylko głową. Po paru godzinach, kiedy wychodziłam, ona nadal siedziała. Prosiła, żeby się nią nie zajmować. Nie jest głodna, pić jej się nie chce, wszystko dobrze. Mówiła, że na kogoś czeka i tak sobie siedzi. Głos cichy, spokojny. Jeśli i jutro będzie w tym samym miejscu, nie dam się zbyć i trzeba się będzie tym zająć.

Podziel się z innymi:

Dziekuję moim gościom

Serdecznie dziękuję, wszystkim zaglądającym do mnie, również tym którzy zajrzeli na bloga przez tak zwany przypadek.

A tym, którzy zostawili ślad swojej bytności, też wielkie dzięki, za poświęcony czas.

 

Podziel się z innymi:

Posłani….

Czytania Ezd 9,5-9;

Tb 13; 

Ewangelia Łk 9,1-6

Posłani, po dwóch. Otrzymali wszystko co niezbędne, do głoszenia Dobrej Nowiny, uzdrawiania, wypędzania złych duchów. Może dlatego, że sami byli prości i ubodzy, otworzyli się na pełnię mocy udzielonej przez Jezusa.

I mnie było dane spotkać i słuchać takich  prostych i ubogich kapłanów. Ich kazania i homile rozjaśniały, wstrząsały sumieniem, wzywały do przemiany, wskazywały na obłudę czy wyrachowanie w takich czy innych zachowaniach. Uzdrawiali duchowe zranienia, cierpliwie pochylali się nad trudnościami, zachęcali i podtrzymywali. Napewno odpędzali złe duchy, bo i pokusy się zmieniały. Wiele, bardzo wiele im zawdzięczam chrystusowcowi, jezuitom, salwatorianom (szczególniej kilku posługującym w internecie)dominikanom, kapucynowi, benedyktynom, księżom diecezjalnym. Pan posyłał też i świeckich. Wzory, przy których promieniejącej wierze, człowiek wiedział, że jeszcze niczego nawet nie zaczął.

Dziś dziękuję Bogu za dar ich posługi, i ogarniam sercem każdego i każdą.

A sama pochylam się nad moją misją….praca, parafia, znajomi, przyjaciele, bliscy. Mam tylko nadzieję, że jeśli nie pomagam to przynajmniej nie szkodzę.   

 

Podziel się z innymi:

Niepotrzebni patroni…..

Wspomnienie błogosławionego Władysława z Gielniowa, Patrona Warszawy

Chyba nie lubimy nikomu, niczego zawdzięczać. Jesli już to tylko sobie samemu, własnym talentom i zapobiegliwości. Patroni dnia, miast, zawodów, chrzcielni i od bierzmowania stają się coraz mniej potrzebni. Choć doskonale znamy i interesujemy się współczesnymi idolami, jednosezonowymi gwiazdkami estrady, powiedzeniami takiego lub innego polityka, to w zakresie znajomości naszych patronów jesteśmy, przykro to stwierdzić analfabetami. Czasem przy okazji chrztu czy bierzmowania szukamy odpowiedniego świętego czy świętej. Czasem, gdy mamy jakąś trudną sprawę, dopytujemy się na różnych forach katolickich kto jest patronem (czytaj : pomoże i wyprosi pożądaną przez nas łaskę) tej czy innej sprawy. W wyznaniu wiary , co niedziela głosimy wierzę w świętych obcowanie. No właśnie, czy aby napewno….

Pozostali patroni Warszawy to :

Matka Boża Łaskawa ze Świętojańskiej – święto w drugą sobotę maja, oraz 7 października w rocznicę koronacji obrazu.

Św. Andrzej Bobola jezuita, męczennik – święto 16 maja.

Może dziś będzie dobry dzień aby dowiedzieć się więcej o naszych patronach od chrztu, bierzmowania, a bł. Władysławowi polecić wszystkich mieszkających stale lub tymczasowo w stolicy. 

Podziel się z innymi: